To i owo zerówkowo...
Blog > Komentarze do wpisu

Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz w 0 C

W każdy piątek w oddziale przedszkolnym 0 C prowadzone są zajęcia Metody Dobrego Startu.

Metoda została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, których rozwój przebiega prawidłowo oraz dla dzieci w tym samym wieku i starszych, których rozwój psychomotoryczny przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

      Podstawowym założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych (czucia dotyku i ruchu)  i motorycznych oraz współdziałania między nimi.Wymienione funkcje uczestniczą w złożonych czynnościach czytania i pisania.  Celem MDS jest także kształtowanie lateralizacji  oraz orientacji  w schemacie ciała i w przestrzeni.

Metoda Dobrego Startu optymalizuje rozwój, pozwala zapobiegać występowaniu trudności w uczeniu się i umożliwia wielozmysłowe uczenie się liter  i cyfr. Pozwala również na podstawie obserwacji, analizy trudności i błędów  popełnianych przez dziecko w trakcie wykonywania ćwiczeń wnioskować o przyczynach, rodzaju i głębokości zaburzeń, co z kolei daje możliwość właściwego ukierunkowania oddziaływań.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


czwartek, 29 grudnia 2011, naszazerowka
Tagi: zerówka

Polecane wpisy